BPI DRAFTS "IZAICINĀJUMS"

Vairākas reizes gadā tiek organizēts 4 vai 6 nedēļu izaicinājums. Izaicinājuma mērķis ir stiprināt, iedvesmot un izaicināt puišus un vīrus fiziskai, garīgai un rakstura izaugsmei. Katrai izaicinājuma nedēļai ir konkrēta tēma, par kuru vīri tiek aicināti domāt.Nedēļas laikā vīri ir aicināti pildīt fiziskus vingrinājums un dažādus rakstura attīstošus uzdevums. Nedēļas uzdevumi ir dažādi - vienā nedēļā ir vairāk jāiedziļinās sevī, citā - jākalpo sev tuvajiem - atkarībā no nedēļas tēmas. Izaicinājuma katra diena iesākas ar rīta uzdevumiem, kas sevī ietver gan laicīgu pamošanos, gan laiku rīta pardomām un savu mērķu realizēšanai.Izaicinājums dod iespēju puišiem un vīriem būt kopīgā piedzīvojumā, neskatoties uz to, ka izaicinājums notiek attālināti. Šis izaicinājums nav domāts, lai  atlasītu labākos, bet gan, lai palīdzēt vīriem kļūt labākiem.<