BPI DRAFTS "DELTA"

Šī ir mentoringa programma, caur kuru nometnes vadītāji var turpināt darbu ar nometnes dalībniekiem visa gada griezumā. "DELTA" - Dievs, Efektivitāte, Līderība, Ticība, Atbildība. Šīs īpašības BPI DRAFTS vēlas redzēt nākotnes vadītājos, tāpēc svarīgs ir darbs ar nometnes dalībniekiem ilgtermiņā. Programmā ir iekļauta gan teorija, gan praktiski uzdevumi. Puišiem tiek dota iespēja gan satikties ar nometnes vadītājiem personīgi, gan dzirdēt lekcijas no dažādiem Latvijas vadītājiem.<