BPI DRAFTS "IZAICINĀJUMS" #4
01.05.22 - 27.05.22


Aicinām puišus un vīrus piedalīties BPI DRAFTS “IZAICINĀJUMS” #4

Sākums: 01.05  plkst. 18:00

Noslēgums: 27.05
Dalībnieku vecums: 14 - 55 gadi
REĢISTRĀCIJA BEIGUSIES.

Kas gaidāms: mošanās 05:00 - 5 dienas nedēļā; fiziskas aktivitātes, dalībnieku zoom tikšanās katru piektdienu plkst. 6:00, atbalsts, personīgā izaugsme. Komunikācijai tiks izveidota whatsapp grupa.
Dalības maksa: Tava apņēmība piedalīties un nepadoties!


Izaicinājuma mērķis ir stiprināt, iedvesmot un izaicināt puišus un vīrus fiziskai, garīgai un rakstura izaugsmei. Nedēļas laikā vīri ir aicināti pildīt fiziskus vingrinājums un dažādus rakstura attīstošus uzdevums. Nedēļas uzdevumi ir dažādi - vienā nedēļā ir vairāk jāiedziļinās sevī, citā - jākalpo sev tuvajiem - atkarībā no nedēļas tēmas. Izaicinājuma katra diena iesākas ar rīta uzdevumiem, kas sevī ietver gan laicīgu pamošanos, gan laiku rīta pardomām un savu mērķu realizēšanai.Izaicinājums dod iespēju puišiem un vīriem būt kopīgā piedzīvojumā, neskatoties uz to, ka izaicinājums notiek attālināti. Šis izaicinājums nav domāts, lai  atlasītu labākos, bet gan, lai palīdzēt vīriem kļūt labākiem.


"The secret of your success is determined by your daily agenda."
/ John C. Maxwell/